Covid-19 informācija

Ar 15. novembri kabinets atsāk darbu “zaļajā” režīmā – klientiem pirms procedūras ir jāuzrāda derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

***

VĒSTURISKĀ INFORMĀCIJA

Saistībā ar Ministru kabineta 20. oktobra lēmumu, lāzerepilācijas kabineti aptur savu darbību no 21. oktobra līdz 14. novembrim!

 

Pamatojoties uz 28.09.2021. MK not. nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, sniedzam sekojošu informāciju par procedūras saņemšanas noteikumiem ar 2021. gada 11. oktobri:

 1. Lāzerepilācijas procedūra tiek sniegta tikai pēc iepriekšēja pieraksta, individuāli, viens pret vienu.
 2. Visi lāzerepilācijas meistari ir vakcinēti pret Covid-19 un var uzrādīt derīgu sadarbspējīgu sertifikātu.
 3. Klientiem nav pienākums uzrādīt derīgu sadarbspējīgu sertifikātu.
 4. Uz lāzerepilācijas procedūru nedrīkst ierasties personas, kam ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas pazīmes.
 5. Klientam uz procedūru ir jāierodas precīzi savā noteiktajā laikā, lai neveidotos drūzmēšanās pie kabineta.
 6. Gaidot procedūru, klientam ir jāievēro 2m distance.
 7. Gan klientam, gan meistaram ir pienākums lietot sejas aizsargmasku, pilnībā nosedzot muti un degunu. Klients drīkst sejas lāzerepilācijas laikā novilkt sejas aizsargmasku – pirms un pēc procedūras tā ir jālieto.
 8. Gan klientam, gan meistaram ir pienākums ievērot personīgo un roku higiēnu. Klientiem ir nodrošināts roku dezinfekcijas līdzeklis un sejas aizsargmaskas pie ieejas durvīm, kā arī iespēju nomazgāt rokas apmeklētāju WC.
 9. Pēc katra klienta meistars veic saskares virsmu – lāzerepilācijas iekārta, aizsargbrilles, kušete, galds, rakstāmpiedrumi, durvju rokturi utml. – dezinfekciju un telpu vēdināšanu. Viss vienreizlietojamais inventārs tiek utilizēts.
 10. Covid-19 infekcijas gadījumā uzņēmumam ir pienākums sniegt informāciju kompetentajām institūcijām, lai tās apzinātu un brīdinātu kontaktpersonas. Informācija, kuru uzņēmumam ir pienākums sniegt: klienta vārds, uzvārds, telefona numurus, apmeklējuma laiks.
 11. Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem atbildīgā persona: Laura Žukovska-Supe, tālrunis 28808440.